top of page

BEHIND THE BRAND

120536195_184910479869706_33544885771450
103975031_143884917305596_82053765768291
95015693_118045139889574_347273157566844

「Care U DOG. com」

我們用心了解每位客戶寵物的需要,在世界各地搜羅各式各樣的優質竉物用品,令你地安在家中,都能開心地享受購物的樂趣。兩位小資女店主有自養寵物,平時熱衷四處探索最新最正既寵物用品同食物,更加鐘意同大家分享搵到既正野同Pet Pet心得!希望小毛孩更健康,你地既生活更幸福快樂!

bottom of page